MX-4 MIL

I december 2012 vann Setek en upphandling att utveckla och leverera en Vehicle Commication Box till FMV. Produkten VCB är en vidareutveckling av Host Mobility’s MX-4-plattform med mjukvara från Diadrom och Host Mobility MX-4 MIL är en mycket avancerad militäranpassad programmerbar fordonsdator som möjliggör utveckling av fristående och specialiserad applikationslogik. Den är otroligt kraftfull, både vad avser intern prestanda samt förflyttning…