MX-4 GTT

Volvo GTT har efter noggrann utvärdering valt att använda Host Mobilitys platform MX-4 för att utveckla och effektivisera sin mätdatainsamling i fordon. MX-4 ingår som en komponent i MCP (Mobile Comunication Platform), en lösning som möljiggör fullständig kontroll över uppkopplade testfordon. Mätdatauppdrag kan konfigureras och övervakas via en webbaserad portal. Volvo GTT använder MX-4 både…