Host Mobility och Consat Telematics

2013 valde Consat Telematics att använda sig av Host Mobility’s produkt MX-1 VB Edge i sina affärer mot Norska marknaden. Host Mobility levererade cirka 1 000 st enheter till Consat Telematics för denna marknad. Under 2014 har Host Mobility och Consat Telematics fördjupat sitt samarbete kring Host Mobility’s produkter, främst kring MX-4-plattformen.