7:e Nov kommer Host Mobility att vara med på Date-IT. Se date-it.se för mer information.