Host Mobility kommer under 2013 att utveckla en variant av MX-4 för diagnos under utvecklingen av tunga fordon. Detta innebär att MX-4 kommer att utökas med bland annat 6 st CAN-interface.