I december 2012 vann Setek en upphandling att utveckla och leverera en Vehicle Commication Box till FMV. Produkten VCB är en vidareutveckling av Host Mobility’s MX-4-plattform med mjukvara från Diadrom och Host Mobility MX-4 MIL är en mycket avancerad militäranpassad programmerbar fordonsdator som möjliggör utveckling av fristående och specialiserad applikationslogik. Den är otroligt kraftfull, både vad avser intern prestanda samt förflyttning av data. Produkten är Linuxbaserad och erbjuder möjlighet för utvecklare och systemleverantörer att snabbt och kostnadseffektivt nå marknaden med unik funktionalitet. Den är utrustad med ett antal hårdvarufunktioner och många kommunikationsinterface som i mjukvara kombineras på valfritt sätt för att uppnå specialiserad funktion. Produkten finns att läsa om på vår hemsida under MX-4 MIL.

Utvecklingsprojektet avslutades under sommaren 2013 och serieleveranser av MX-4 MIL startar i Q1 2014.