Volvo Cars har under 2014 utvärderat MX-4-plattformen för test, mätning och diagnostik. Resultatet av utvärderingen blev att Volvo Cars köpte MX-4 VCC för att tillgodose närliggande behov, samt att de beställde två stycken anpassade varianter av denna för att täcka de mer specifika behoven. MX-4 VCC-varianterna kommer att i första hand att användas för olika projekt inom R&D.

Volvo Cars valde Host Mobility’s MX-4-plattform tack vare Host Mobility’s kärnvärden kvalitet och flexibilitet samt att MX-4-plattformen är en mycket kraftfull och kostnadseffektiv fordonsdator.